ราคาชุดโซล่าร์ไฮบริดแอร์

ราคาและติดตั้ง Solar WallType

ราคาแอร์นวัฒกรรม โซล่าร์ไฮบริด ประหยัดไฟกลางวัน ใช้พลังงาน 2 แหล่งพลังานแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้าบ้าน
” รูปลักษณ์ ภายนอกเหมือนแอร์บ้าน แต่ช่วยคุณประหยัดไฟในช่วงกลางวัน “

WALL TYPE SOLAR HYBRID

Modal : FWDE – I – AF1M
SOLAR HYBRID 13,307BTU

ชุดแอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแอร์
แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์

 • แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์ 350 วัตต์ จำนวน 2 แผง และอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้า Evaporator และ DC BOX ไปหา Condenser
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟบ้าน เข้า Evaporator
 • ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแผงและระบบพลังงาน โซล่าร์เซลล์พร้อมระบบกับไฟผ่า ฟ้าลง
 • ชุด DC BOX เชื่อมต่อ เข้า Condenser
 • ระบบสายดิน
 • ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รางเก็บท่อและสายไฟ เก็บงาน

** ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ขึ้นอยู่กับหน้างานแต่ละพื้นที่
** อุปกรณ์ควรได้รับมาตรฐาน ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
** ค่าช่างติดตั้งระบบขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและพื้นที่

ราคา: ติดต่อสำนักงาน

WALL TYPE SOLAR HYBRID

Modal : FWDE – I – AF1M
SOLAR HYBRID 19,448BTU

ชุดแอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแอร์
แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์

 • แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์ 350 วัตต์ จำนวน 3 แผง และอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้า Evaporator และ DC BOX ไปหา Condenser
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟบ้าน เข้า Evaporator
 • ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแผงและระบบพลังงาน โซล่าร์เซลล์พร้อมระบบกับไฟผ่า ฟ้าลง
 • ชุด DC BOX เชื่อมต่อ เข้า Condenser
 • ระบบสายดิน
 • ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รางเก็บท่อและสายไฟ เก็บงาน

** ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ขึ้นอยู่กับหน้างานแต่ละพื้นที่
** อุปกรณ์ควรได้รับมาตรฐาน ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
** ค่าช่างติดตั้งระบบขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและพื้นที่

ราคา: ติดต่อสำนักงาน

WALL TYPE SOLAR HYBRID

Modal : FWDE – I – AF1M
SOLAR HYBRID 25,249BTU

ชุดแอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแอร์
แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์

 • แผงพลังงานโซล่าร์เซลล์ 350 วัตต์ จำนวน 4 แผง และอุปกรณ์เชื่อมต่อ เข้า Evaporator และ DC BOX ไปหา Condenser
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟบ้าน เข้า Evaporator
 • ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแผงและระบบพลังงาน โซล่าร์เซลล์พร้อมระบบกับไฟผ่า ฟ้าลง
 • ชุด DC BOX เชื่อมต่อ เข้า Condenser
 • ระบบสายดิน
 • ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รางเก็บท่อและสายไฟ เก็บงาน

** ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ขึ้นอยู่กับหน้างานแต่ละพื้นที่
** อุปกรณ์ควรได้รับมาตรฐาน ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน
** ค่าช่างติดตั้งระบบขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและพื้นที่

ราคา: ติดต่อสำนักงาน

หมายเหตุ : แอร์นวัฒกรรมพลังงานทดแทน และ DC Inverter ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพความประหยัดมากขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อใช้ไฟบ้าน การเพิ่มเติม วัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง สามารถปรึกษาช่างได้หน้างานหรือวางแผนงานล่วงหน้าตามสะดวก

ราคาและติดตั้ง Solar Air รุ่นอื่นๆ

รุ่น UNIVERSAL TYPE (Hybrid Solar Air Conditioner)

กรุณาติดต่อเรา ในการขอราคา
ตั้งแต่ขนาด BTU 13,000BTU – 40,000BTU
และขนาด BTU ที่มากกว่า

สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง

รุ่น CASSETTE TYPE SOLAR HYBRID

กรุณาติดต่อเรา ในการขอราคา
ตั้งแต่ขนาด BTU 13,000BTU – 40,000BTU
และขนาด BTU ที่มากกว่า

สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง

รุ่น CEILING CONCEALED SOLAR HYBRID

กรุณาติดต่อเรา ในการขอราคา
ตั้งแต่ขนาด BTU 13,000BTU – 40,000BTU
และขนาด BTU ที่มากกว่า

สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ : โปรดแจ้งรายละเอียดให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการในการใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริการของเรา