SOLAR HYBRID AIR แอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าบ้านควบคู่กัน

SOLAR HYBRID AIR แอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าบ้านควบคู่กัน

SOLAR HYBRID AIR แอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าบ้านควบคู่กัน เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ลดการสูญเสียพลังงาน เป็นระบบ DC Motor ระบบ Solar Hybrid...
ทาซากิรับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทาซากิรับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2560 ณ งานประชุมผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับกฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดย...